"คณะนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองบิน ๒๑ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน ๒๑ มีการแสดง สุนัขทหาร และ ชมเครื่องบิน
DSC 1159

DSC 1169

DSC 1188

DSC 1196

DSC 1233

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56