ตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
เมื่อวันพุทธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
เป็นประธานในพิธีตรวจสอบการฝึกภาคทหารกองประจำการ ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑

DSC 0010

DSC 0017

DSC 0022

DSC 0026

DSC 0037

DSC 0040

DSC 0058

DSC 0059

DSC 0073

DSC 0083

DSC 0085

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56