กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศโท คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทนผู้ บังคับการกองบิน ๒๑
นำข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมณีวรารม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 0004

DSC 0009

DSC 0011

DSC 0013

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0022

DSC 0029

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56