"คณะนักเรียน โรงเรียนบ้านเปือย เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑"
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กองบิน ๒๑ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน ๒๑ มีการแสดง สุนัขทหาร และ ชมเครื่องบิน

DSC 2032

DSC 2059

DSC 2075

DSC 2090

DSC 2121

DSC 2128

DSC 2143

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56