กองบิน ๒๑ ร่วมงาน สภากาแฟอุบลราชธานี
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ร่วมงานสภากาแฟอุบลราชธานี
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ บริเวณหน้าสนามอาคารกาญจนาภิเษกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

DSC 0002

DSC 0009

DSC 0017

DSC 0020

DSC 0028

DSC 0030

DSC 0031

DSC 0035

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56