รับคณะรองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลอากาศตรี คงศักด์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว ประจำปี ๒๕๖๑
ณ กองบิน ๒๑ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑

DSC 9754

DSC 9759

DSC 9746

DSC 9764

DSC 9768

DSC 9779

DSC 9788

DSC 9790

DSC 9804

DSC 9808

DSC 9821

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56