กองบิน ๒๑ ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT อุบลราชธานี) เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันเด็ก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT อุบลราชธานี)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 9924

DSC 9934

DSC 9943

DSC 9945

DSC 9952

DSC 9959

DSC 9972

DSC 9991

DSC 0006

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56