กองบิน ๒๑ ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกองบิน ๒๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งทางกองบิน ๒๑ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๒๑
DSC 4909

DSC 4965

DSC 4969

DSC 4971

DSC 4976

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56