กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย
เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ นาวาอากาศโท ธีระชัย นาคจีน เป็นผู้แทน ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑
ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
DSC 5115

DSC 5153

DSC 5169

DSC 5241

DSC 5245

DSC 5248

DSC 5251

DSC 5271

DSC 5308

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56