ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ มอบทุนผู้พิการ ตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรักร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ”

คุณรุ่งรัศมี เมืองมณี รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุน ผู้พิการให้กับบุตรหลาน ของข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๒๑ ตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรักร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ” เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑
S 44458021

S 44458023

S 44458024

S 44458025

S 44458026

S 44458027

S 44458028

S 44458029

S 44458030

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56