กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีรับศพอาสาสมัครทหารพราน ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีรับศพอาสาสมัครทหารพราน มุจจรินทร์ ศรีแก้ว
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑DSC 9261

DSC 9273

DSC 9285

DSC 9302

DSC 9311

DSC 9315

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56