กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ
พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies slam) และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของ ทอ. ประจำปี ๒๕๖๓
เดินทางมาตรวจสอบและประเมินผล ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานทหาร และลานจอดอากาศยาน กองบิน ๒๑


DSC 8507
DSC 8539

DSC 8584

DSC 8618

DSC 8716

DSC 8846

DSC 8882

DSC 8909

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56