"กองบิน ๒๑ ยกฉัตร ๕ ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมังคโลดม พระประธานประจำวิหารพระพุทธมังคโลดม"

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) กรรมการมหาเถรสมาคม , เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ ,
รองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๑ ฝ่ายนักธรรม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานสงฆ์ยกฉัตร ๕ ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมังคโลดม
ณ วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ถวายการต้อนรับ และเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และครอบครัวกองบิน ๒๑ ได้ร่วมกันประกอบพิธียกฉัตร
ตลอดจนจัดทำอาหารออกโรงทานอีกด้วยอานิสงส์ของการถวายฉัตร ๘ ประการ ได้แก่ เราไม่รู้สึกหนาว, ไม่รู้สึกร้อน, ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน, เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย,
ไม่มีจัญไร, อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ, เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด และ เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่)

DSC 4360

DSC 4375

DSC 4382

DSC 4386

DSC 4397

DSC 4416

DSC 4423

DSC 4442

DSC 4453

DSC 4466

DSC 4490

DSC 4492

DSC 4553

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56