เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเป็นใย

ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ นิรภัยกองบิน ๒๑ ประสานหน่วยงานในพื้นที่

ได้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ดำเนินการตัดต้นไม้ภายในชุมชนรอบที่ตั้งหน่วยบริเวณชุมชนบ้านนาควาย ต.ในเมือง อ.เมือง จว.อุบลราชธานี

ซึ่งต้นไม้บริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มจะหักโค่นทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนของประชาชน เมื่อเกิดพายุลมแรง

2

3

4

5

6

7

8

 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56