เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ร่วมกับ บริษัท บากกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ส่งมอบอาคารเรียนที่บูรณะหลังเกิดอุทกภัยพายุโพดุลพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัว และเตาแก๊สจำนวน ๓๐๐ชุด
มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ผู้ประสพภัย ณ โรงเรียนเทพนิมิต ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
01

02

03

04

05

06

07
08

DSC 8362


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56