กองบิน ๒๑ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และครอบครัว กองบิน ๒๑ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นสิริมงคล
และสร้างเสริมบุญกุศลสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๒๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มกราคมคม ๒๕๖๓ ณ วิหารพระพุทธมังคโคดม กองบิน ๒๑

DSC 7367

DSC 7372

DSC 7406

DSC 7411

DSC 7414

DSC 7445

DSC 7448

DSC 7449

DSC 7450

DSC 7459
 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56