นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๓
ณ ที่ตั้งจุดบริการ บริเวณแขวงการทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
01

S 15269890

S 15269893

S 15269896

S 15269897

S 15269899

S 15269900

S 15269904

S 15269905

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56