กองบิน ๒๑ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี”
ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

DSC 2437

DSC 2480

DSC 2550

DSC 2610

DSC 2621

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56