ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ มอบถุงยังชีพและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ นำกำลังพลจำนวน ๓๐ คน
จิตอาสาจำนวน ๒๐ คน หน่วยแพทย์โรงพยาบาลกองบิน ๒๑ จำนวน ๖ คน พร้อมด้วย รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน รถดูดสิ่งปฎิกูล จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกเทท้าย จำนวน ๒ คัน เข้าพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด
และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านดอนตาลี ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี


DSC 4608

DSC 4683

DSC 4694

DSC 4773

DSC 4822

DSC 4857

DSC 4974

DSC 4995

DSC 5059

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56