ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ณ บ้านทัพไทย ต.แจระเม, ชุมชนห้วยวังนอง ต.ในเมือง, ชุมชนหลังวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ต.ในเมือง,  ชุมชนวัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จว.อุบลราชธานี,
กำลังพล ๑๕ คน ช่วยเหลือวัดป่าสว่างวีระวงศ์ บรรจุกระสอบทราย สร้างทำนบป้องกันน้ำท่วมอุโบสถ และจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน รับ- ส่ง ประชาชน จาก อ.เมือง ไป อ.วารินชาราบ เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒


IMG20190910104502

IMG20190910150310
IMG20190910153055

10962 0017

S 3563674

S 3563677

P1010109

P1010138

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56