กองบิน ๒๑ จัดหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน

นาวาอากาศเอก วาริท  รามโกมุท เสนาธิการกองบิน ๒๑ นำหน่วยมิตรประชาออกให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งให้บริการตัดผม
และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา  ให้กับ กศน.อำเภอกันทรลักษ์  ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวันอังคารที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒
01

02

03

04.1

04

05

06

07

08

09

10

11

DSC 0527

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56