กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ธวัช อาจหาญ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ณ วัดมณีวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

DSC 7213

DSC 7228

DSC 7249

DSC 7250

DSC 7259

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56