"คณะนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง  เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑"
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองบิน ๒๑ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน  ๒๑  มีการแสดงของ สุนัขทหาร และ การจัดแสดงเครื่องบิน

DSC 6873

DSC 6888

DSC 6901

DSC 6904

DSC 6919

DSC 6922

DSC 6928

DSC 6934

DSC 6936

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56