พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนาวาอากาศเอก วัชรพล  นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน  ๒๑ 

พร้อมด้วยคุณชนิกา แก่นทับทิม รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

DSC 6720

DSC 6737

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56