" กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการ กองบิน ๒๑ สนับสนุนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ จิตอาสา กองบิน ๒๑
ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” พัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
ณ กุดปลาขาว (บริเวณตลาดแสนสบาย) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

DSC 5301

DSC 5307

DSC 5320

DSC 5321

DSC 5326

DSC 5347

DSC 5356

DSC 5357

DSC 5359

DSC 5376
 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56