กองบิน ๒๑ จัดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

“ จิตอาสาพัฒนา ๑๑๘ ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน ”

พัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์เมืองอุบลราชธานี

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

DSC 0853


DSC 0871


DSC 0878


DSC 0881

DSC 0892

DSC 0904

DSC 0912

DSC 0921

DSC 0924

DSC 0926

DSC 0931

DSC 0942

DSC 0965

DSC 0967 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56