นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑ 

นำข้าราชการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

DSC 0054

DSC 0028

DSC 0045

DSC 0048

DSC 0035

DSC 0037

DSC 0049
 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56