กองบิน ๒๑ ร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานอุบลราชธานีเต็มรูปแบบประจำปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศโท นาวาอากาศโท ชากรณ์ ปิยะสันติ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานอุบลราชธานีเต็มรูปแบบประจำปี ๒๕๖๒
กรณีเผชิญเหตุการณ์ขู่วางระเบิดอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานีและเกิดไฟไหม้ ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒DSC 3161

DSC 3170

DSC 3177

DSC 3189

DSC 3305

DSC 3329

DSC 3345

DSC 3377

DSC 3411

DSC 3436

DSC 3457

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56