“กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ วัดเทพศิรินทราวาส”

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ วัดเทพศิรินทราวาส จำนวน ๑๕๔ รูป
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

DSC 0008

DSC 0013

DSC 0023

DSC 0033

DSC 0043

DSC 0053

DSC 0063

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56