"คณะนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑"
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กองบิน ๒๑ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในกองบิน ๒๑ มีการแสดงของ สุนัขทหาร และ การจัดแสดงเครื่องบินDSC 4376

DSC 4445

DSC 4452

DSC 4474

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56