พลอากาศเอก  ถาวรวัฒน์  รับคณะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) ประธาน คณะกรรมการ.บริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมเหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๑

ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
DSC 0006


DSC 0011 Copy


DSC 0035


DSC 0037


DSC 0045

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56