เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นาวาอากาศเอก คำปั่น มาสขาว เป็นผู้เเทน ผู้บังคับการ
กองบิน ๒๑ ร่วมงานพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒ ครบรอบ ๖๕ ปี
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จัดให้มีพิธีสวนสนาม บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานีDSC 0314
DSC 0323
DSC 0327
DSC 0344
DSC 0345
DSC 0359

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56