นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท เสนาธิการ กองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมวีรชน
เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

01
DSC 0008
DSC 0011
DSC 0012
DSC 0019
DSC 0029
DSC 0038
DSC 0039
DSC 0040
00

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56