พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ
เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ในการนี้
นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท เสนาธิการ กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
DSC 0008
DSC 0010
DSC 0015
DSC 0016
DSC 0017

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56