ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ คุณชนิกา แก่นทับทิม รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑
นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อบปี้ ให้กับ ข้าราชการ ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒DSC 0250
DSC 0283
DSC 0301

DSC 0315

DSC 0324

DSC 0343

DSC 0365

DSC 0377

DSC 8735

DSC 8840

DSC 8878


 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

phonebook rtaf

สมุดโทรศัพท์ นขต.ทอ.

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56