ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อปรับปรุงวิหารพระพุทธมังคโลดม ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
 
ซึ่งจะจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61 เวลา 14.00 น. 
ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินได้ที่ ธ.ทหารไทย (TMB) 
ชื่อ “เงินผ้าป่าและกฐิน กองบิน 21” 305-2-89735-6 
 
ถ้าโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐาน ส่งมาที่
045-243090 ต่อ 43213
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสที่นี้ด้วย
 
*** หมายเหตุ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 
คณก.ปรับปรุงวิหารฯ ขออนุญาตจารึกชื่อของผู้บริจาค
ไว้ที่วิหารพระพุทธมังคโลดม กองบิน 21 ต่อไป
 
 
 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56