ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด

 

button 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด

และสอบในวันศุกร์ที่  25  ส.ค.60 เวลา 1000 - 1200 น. ณ หอประชุม บน.21 โทร.045-243090 ต่อ 4-3926

อ่านเพิ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

รายชื่อผู้มีสิททธิสอบ

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรพนักงานกองบิน ๒๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

อ่านเพิ่ม

 

jobwing21 070860

 

 

 

สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๑ 

ประกาศรับสมัคร พนักงานถือถุงกอล์ฟ จำนวนหลายอัตรา

 อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

รับสมัครจ้างบริหารร้านค้าภายในสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน ๒๑

อ่านเพิ่มอ่านเพิ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บน.21

อ่านเพิ่ม

ประกาศ สนามกอล์ฟ กองบิน 21
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 300 บาท รายละเอียดตามแนบ

 

อ่านเพิ่ม

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56