ประกาศผลสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด

 

button

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด

 

button 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บน.21

อ่านเพิ่ม

ประกาศ สนามกอล์ฟ กองบิน 21
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
จำนวน 2 คน ค่าแรงวันละ 300 บาท รายละเอียดตามแนบ

 

อ่านเพิ่ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด

และสอบในวันศุกร์ที่  25  ส.ค.60 เวลา 1000 - 1200 น. ณ หอประชุม บน.21 โทร.045-243090 ต่อ 4-3926

อ่านเพิ่ม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

รายชื่อผู้มีสิททธิสอบ

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรพนักงานกองบิน ๒๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

อ่านเพิ่ม

 

jobwing21 070860

 

 

 

สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๑ 

ประกาศรับสมัคร พนักงานถือถุงกอล์ฟ จำนวนหลายอัตรา

 อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

รับสมัครจ้างบริหารร้านค้าภายในสนามกอล์ฟสวัสดิการ กองบิน ๒๑

อ่านเพิ่มอ่านเพิ่ม

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56