การจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) กองบิน 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด  รายละเอียด   ๒. ประกาศรับสมัคร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน ๒๑ จำนวนหลายอัตรา  รายละเอียด   ๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บน.๒๑  รายละเอียด   ๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด   ๕. สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๑ ประกาศรับสมัคร พนักงานถือถุงกอล์ฟ  รายละเอียด   ๖. ประกาศ สนามกอล์ฟ กองบิน 21 รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  รายละเอียด   ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด   ๘. กองบิน ๒๑ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) เป็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.  รายละเอียด   ๙. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน competency.rtaf.mi.th รอบ เม.ย.60  รายละเอียด   ๑๐. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด   . ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  รายละเอียด   . รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริกาาร จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. กองบิน ๒๑ ร่วมงานจับรางวัลชิงโชคกิจกรรม "AMG Driving Experrience 2017"
     
  ๒. กองบิน ๒๑ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี ๒๕๖๐......
     
  ๓. พิธีมอบทุนการศึกษา กองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐......
     
  ๔. พิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา กองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐......
   
  ๕. กองบิน ๒๑ ขอแสดงความยินดี กับ ข้าราชการที่เข้ารับการศึกษาระดับดี จำนวน......
   
  ๖. หน่วยมิตรประชากองบิน ๒๑ ช่วยเหลือประชาชน......
   
  ๗. กองบิน ๒๑ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๐......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 21 จำกัด [2017-08-23]  รายละเอียด 

  ประกาศรับสมัคร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ กองบิน ๒๑ จำนวนหลายอัตรา [2017-07-13]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บน.๒๑ [2017-05-03]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ [2017-04-20]  รายละเอียด 

  สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๑ ประกาศรับสมัคร พนักงานถือถุงกอล์ฟ [2017-04-10]  รายละเอียด 

  ประกาศ สนามกอล์ฟ กองบิน 21 รับสมัครพนักงานทำความสะอาด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ [2017-04-05]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ [2017-03-31]  รายละเอียด 

  กองบิน ๒๑ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ) เป็นวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. [2017-03-28]  รายละเอียด 

  ชี้แจงการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน competency.rtaf.mi.th รอบ เม.ย.60 [2016-12-09]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2016-09-19]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ [2016-09-12]  รายละเอียด 

  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเหมาบริกาาร จำนวน 4 อัตรา [2016-08-25]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด