กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พร.บน.๒๑   รายละเอียด   ๒. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการ ครั้งที่ 1  รายละเอียด   ๓. แนวทางทางการตรวจหนังสือราชการ  รายละเอียด   ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  รายละเอียด   ๕. ร้านค้าอินทรี  รายละเอียด   ๖. คำแนะนำการปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท  รายละเอียด   ๗. หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
     
  ๒. กองบิน ๒๑ ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดอุบลราชธานี......
     
  ๓. รับคณะเจ้ากรมช่างอากาศ......
     
  ๔. กองบิน ๒๑ ร่วมงาน  อุบลร่วมใจช่วยภัยแล้ง ......
   
  ๕. รับคณะเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ......
   
  ๖. กองบิน ๒๑ ร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ต  เดินหน้าประเทศไทย รวมใจปฏิรูป&n......
   
  ๗. พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พร.บน.๒๑ [2014-11-28]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการ ครั้งที่ 1 [2014-11-13]  รายละเอียด 

  แนวทางทางการตรวจหนังสือราชการ [2014-11-12]  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ [2014-11-10]  รายละเอียด 

  ร้านค้าอินทรี [1999-11-30]  รายละเอียด 

  คำแนะนำการปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท [2014-06-05]  รายละเอียด 

  bannerrelease2

  หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑ [2010-09-03]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

   ซ่อมถนนแอสฟัสต์ติกและตีเล้นจราจรพร้อมป้ายจราจร จากช่องทาง จ.๓ ถึงแยกเข้าบ้านพักอาศัย บน.๒๑  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างซ่อมถนนแอสฟัสต์ติกและตีเส้นจราจรพร้อมป้ายจราจรจากช่องทาง จ.2 ถึงแยกหมวดวิทยุภาคพืน แผนกสื่อสาร กองเทคนิค กองบิน 21  รายละเอียด 

  จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๑๖๐ และป.๑๑๖๑ บ้านพักข้าราชการชั้นประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน ๒๑ .  รายละเอียด 

 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด