กองบิน 21  Home Of Eagle

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ๑. ประกาศ คณก. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา   รายละเอียด   ๒. ร้านค้าอินทรี  รายละเอียด   ๓. คำแนะนำการปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท  รายละเอียด   ๔. หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑  รายละเอียด   
 • ข่าวกองบิน ๒๑
  ๑. พิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ในวัน  ปิยมหาราช 
     
  ๒. กองบิน ๒๑ ร่วมงาน  วันตำรวจ   ประจำปี ๒๕๕๗......
     
  ๓. พิธีรับ   ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการกองบิน ๒๑......
     
  ๔. รับนักบิน และเจ้าหน้าที่ฝูงบิน ๒๑๑ กลับที่ตั้ง......
   
  ๕. พิธีให้โอวาทแด่ข้าราชการ ทหารกองประจำการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ สร.8401......
   
  ๖. พิธีมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ กองบิน ๒๑ ประจำปี ๒๕......
   
  ๗. พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗......
 • ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน ๒๑

   ประกาศ คณก. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา [2014-10-19]  รายละเอียด 

  ร้านค้าอินทรี [1999-11-30]  รายละเอียด 

  คำแนะนำการปฏิบัติงานการขอรับบำเหน็จตกทอดของทายาท [2014-06-05]  รายละเอียด 

  bannerrelease2

  หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๒๑ [2010-09-03]  รายละเอียด 

 • ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๒๒,๓๐๒๕ โรงกรองน้ำที่ ๒ บน.๒๑  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ร.๑๐๘๒, ร.๑๐๘๓ ,ร.๑๐๘๔ และ ร.๑๐๘๑  รายละเอียด 

  ประกาศกองบิน ๒๑ เรื่อง สอบราคาซื้อข้าวสารเจ้า ชนิด ๑๕%  รายละเอียด 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคาร โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑ฯ  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล กองบิน ๒๑ และสิ่งอำนวยความสะดวก  รายละเอียด 

  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณอาคารหน่วยบิน ๒๐๓๖ พร้อมรางระบายน้ำ  รายละเอียด 

  สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3016 ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2 (อุบลฯ)  รายละเอียด 

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ  รายละเอียด 

 • ข่าวกองทัพอากาศ
 • Untitled Document
  นโยบาย ผบ.ทอ. , สมรรถนะหลัก , ค่านิยมหลัก
 • Untitled Document
  ระบบงานของเรา

  เชื่อมโยงเอกสาร
  เชื่อมต่อเว็บไซต์

 • Untitled Document
  รับแจ้งข่าวสาร , สังคมออนไลน์ , ดาวน์โหลด